ทั่วไป

รหัส : BT-HKG13_CX

ทัวร์ทวีปเอเชีย

3 วัน 2 คืน

พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.

อาหาร : 4 มื้อ

Cathay Pacific

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 22,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

4 มื้อ มื้ออาหาร

7 จุด ท่องเที่ยว

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วิคตอเรียพีค • น่ังรถรางพคีแทรม • จุดชม วิวเดอะพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์• ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS

วันที่ 2 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

วันที่ 3 วัดหวังต้าเซียน • วัดแชงกงหมิว • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเชค แล็ปก็อก • กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ