เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-BAL55_FD

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

มิ.ย. / ก.ค.

อาหาร : 10 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 20,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

10 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • อูลูวาตู • สวนวิษณุ • ระบำเกอจัก • หาดจิมบารัน

วันที่ 2 วัดทามันอายุน • โรงงานช็อคโกแลต • วัดบราตัน • วิหารทานาต์ลอต

วันที่ 3 นาข้าวขั้นบันได • วัดเทมภัคสิริงค์ • คินตามณี •ภูเขาไฟบาตูร์ • วัดเบซากิห์ • ร้านกาแฟขี้ชะมด

วันที่ 4 บารองแดนซ์ • หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • KRISNA MARKET • สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ