ทั่วไป

รหัส : BT-BAL55_FD

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

มิ.ย. / ก.ค.

อาหาร : 10 มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 20,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

10 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • อูลูวาตู • สวนวิษณุ• ระบาเกอจัก • หาดจิมบารัน

วันที่ 2 ัดทามันอายุน • โรงงานช็อคโกแลต • วัดบราตัน • วิหารทานาต์ลอต

วันที่ 3 นาข้าวข้ันบันได • วัดเทมภัคสิริงค์• คินตามณี•ภูเขาไฟบาตูร์• วัดเบซากิห์• ร้านกาแฟขี้ ชะมด

วันที่ 4 บารองแดนซ์ • หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • KRISNA MARKET • สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 GRAND LIVIO KUTA HOTEL
วันที่ 2 GRAND LIVIO KUTA HOTEL
วันที่ 3 GRAND LIVIO KUTA HOTEL

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
9 มิ.ย. 12 มิ.ย. 2023 25+1 22,999 4,000
22 มิ.ย. 25 มิ.ย. 2023 25+1 20,999 4,000
29 มิ.ย. 2 ก.ค. 2023 25+1 23,999 4,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
14 ก.ค. 17 ก.ค. 2023 25+1 23,999 4,000
28 ก.ค. 31 ก.ค. 2023 25+1 26,999 4,000

แกลลอรี่ภาพ