เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-BOM24_SL

ทัวร์อินเดีย

6วัน4คืน

ก.ย.

อาหาร : 12 มื้อ

Thai Lion Air

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 30,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

12 มื้อ มื้ออาหาร

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • มุมไบ อินเดีย

วันที่ 2 เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่

วันที่ 3 ปูเน่ • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • เมืองปูเน่

วันที่ 4 รันยันกาวน์ •วัดศรีมหาคณปติ •โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา •ปูเน่

วันที่ 5 ปูเน่ • องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • มุมไบ • สนามบินฉัตรปาตี ศิวะจี มุมไบ

วันที่ 6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
21 ก.ย. 26 ก.ย. 2023 16 30,999 6,000

แกลลอรี่ภาพ