ทั่วไป

รหัส : BT-LAO64_DD

ทัวร์ลาว

3 วัน 2 คืน

เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 7 มื้อ

NOK AIR

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 12,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

7 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ • อุดรธานี • หนองคาย • ประตูชัย • พระธาตุหลวง • ร้านหัตถกรรม • สถานีรถไฟ ความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ชมพระอาทิตย์ตกพระธาตุภูษี • ตลาดมืด

วันที่ 2 ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดเชียงทอง • น้ำตกตาดกวางสี• พระราชวังเก่า • นั่งรถไฟความเร็ว สูง-วังเวียง

วันที่ 3 ล่องเรือดูแม่น้าซอง • บลูลากูน • ถ้านางฟ้า • ด่านเวียงจันทน์ • สนามบินอุดรธานี • กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 โรงแรมเมืองหลวง/โรงแรมอ่างทอง หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 Inthira Vangvieng (4*) หรือเทียบเท่า

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ