มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,900
รหัสทัวร์ 02BT-VN081_PG
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์

ดานัง – บาน่าฮิลล์

 


มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – พระราชวังหลวง – ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม Golden Hue Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ โรงแรม Mecure Bana Hill French Village
3 บาน่าฮิลล์–วัดลินห์อึ้ง–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สะพานมังกร โรงแรม LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 08 Jun 2020 13,900 4,500 12,900 13,900 3,000 จอง
จอง
12 - 15 Jun 2020 13,900 4,500 12,900 13,900 3,000 จอง
จอง
19 - 22 Jun 2020 14,900 4,500 13,900 14,900 3,000 จอง
จอง
26 - 29 Jun 2020 14,900 4,500 13,900 14,900 3,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ