เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : ZGFUK-2403SQ

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

เม.ย.

อาหาร : 5 มื้อ

Singapore Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 37,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์

วันที่ 3 ฟุกุโอกะ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้าคุชิดะ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค - อิออน

วันที่ 4 อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ