ทั่วไป

รหัส : ZGRGN-23028M

ทัวร์ทวีปเอเชีย

3 วัน 2 คืน

พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 4 มื้อ

Malaysia Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 9,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

4 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 3 เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 KYAIKHTIYO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 IBIS YANGON HOTEL หรือเทียบเท่า

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ