ทั่วไป

รหัส : BC03KWE-AQ

ทัวร์ทวีปเอเชีย

6 วัน 5 คืน

ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 13 มื้อ

9 AIR

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 21,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

13 มื้อ มื้ออาหาร

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)- กุ้ยหยาง (AQ1208 19.10-22.55) – เดินทางสู่ ที่พัก

วันที่ 2 กุ้ยหยาง – หุบเขาเสินฉวน หรืออุทยานหุบเขาบ่อน ้าเทวดา – ชมวิว ภูเขาหื่นยอด-สะพานกระจกหุบเขาน ้าพลุเทวดา(รวมค่าบันไดเลื่อน 1 เที่ยว) -เดินทางไปเมืองอานซุ่นโดยรถ -น ้าตกหวงกั่วซู่ +ชมการแสดง แสงสี (รวมลิฟขื้นลง)

วันที่ 3 เมืองโบราณเทียนหลงตุนเป่า -เมืองจูนยี่ – หมู่บ้านโบราณวูเจียงจ้าย (รวมรถกอล์ฟ)

วันที่ 4 หมู่บ้านโบราณวูเจียงจ้าย-เดินทางสู่เมืองกุ้ยหยาง(ประมาณ2ชั่วโมง) - ห้องสมุดกุ้ยโจว - หอเจี่ยเซี่ยวโหลว-ถนนคนเดินไทผิง

วันที่ 5 อุทยานเทียนเหอถาน(รถแบตเตอรี่+ล่องเรือ) -ตลาดชิงหยูน

วันที่ 6 เมืองโบราณชิงเหยียน- สนามบิน กุ้ยหยาง – สุวรรณภูมิ (AQ 1207 16:00-19:00)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ