เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : RJ-XJ025

ทัวร์ญี่ปุ่น

5วัน 3คืน

เม.ย. / พ.ค.

อาหาร : 7 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 29,919 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

7 มื้อ มื้ออาหาร

5 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาตินาริตะ

วันที่ 2 สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ+ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้-ถนนนาคามาชิ

วันที่ 3 ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองยามานาชิ

วันที่ 4 เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป Cat 3D-เมืองนาริตะ

วันที่ 5 สนามบินนานาชาตินาริตะ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ