ทัวร์ไทเป มหัศจรรย์…ไทเป การบินไทย

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,900
รหัสทัวร์ BT-TPE01_TG
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง  • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต     

หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • เจียงไคเช็ค                                    


มหัศจรรย์…ไทเป การบินไทย

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • เจียอี้ • น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต IN HOUSE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • เจียงไคเช็ค • ร้านขนมพายสับปะรด • ตึกไทเป 101 THE LOFT SEASIDE HOTEL ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี
4 ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 09 Jun 2020 21,900 4,000 20,900 21,500 6,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ