ทัวร์เอเซีย ทัวร์ใต้หวัน ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่ 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 63FJL (S12)
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ใต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  วัดพระถัง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ตึกไทเป 101  อุทยานเหย๋หลิว


ทัวร์เอเซีย ทัวร์ใต้หวัน ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่ 5D3N

เงื่อนไขการให้บริการ