ทัวร์เกาหลี KOREA APRIL SNOW

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,900
รหัสทัวร์ 26KRWE84
สายการบิน EASTAR JET
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะนามิ ● ร่วมกิจกรรม ณ เทศกาลหิมะที่ยงเพียงสกีรีสอร์ท SNOW FESTIVAL 2020

ป้อมปราการฮวาซอง ● EVERLAND ● ทงแดมุน

พระราชวังเคียงบก ● ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ● N SEOUL TOWER


ทัวร์เกาหลี KOREA APRIL SNOW

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | เกาะนามิ | ร่วมกิจกรรม ณ เทศกาลหิมะที่ยงเพียงสกีรีสอร์ท SNOW FESTIVAL 2020 YOUNGPYEONG SKI RESORT หรือ เทียบเท่ามาตรฐาน
3 ป้อมปราการฮวาซอง | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จำกัด) | ศูนย์เวชสำอาง | ตลาดทงแดมุน SEOUL หรือ เทียบเท่ามาตรฐาน
4 ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | พระราชวังเคียงบก | DUTY FREE | ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง SEOUL หรือ เทียบเท่ามาตรฐาน
5 ศูนย์พลอยอเมทิส | พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำข้าวห่อสาหร่าย | N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟ) | ศูนย์โสม | SUPERMARKET

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11-15 เม.ย. 2020 21,900 5,900 21,900 จอง
จอง
12-16 เม.ย. 2020 21,900 5,900 21,900 จอง
จอง
13-17 เม.ย. 2020 18,900 5,900 18,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ