ทัวร์ฤดูหนาว WINTER

รหัส : TZ-RUS

ทัวร์ทวีปอื่น ๆ

8วัน7คืน

ก.พ.

อาหาร : 19 มื้อ

SPICEJET

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 69,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

19 มื้อ มื้ออาหาร

1 จุด ท่องเที่ยว

8 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 BANGKOK - IRKUTSK

13.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่จุดนัดพบ อาคารโดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบิน S7 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ เดินทางโดยสายการบิน S7 เที่ยวบิน 6310 เวลา 16.30 น. (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

วันที่ 2 IRKUTSK

00.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คุตสค์ จากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงแรมเพื่อ
เช็คอินและพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเที่ยวในช่วงเช้า

ทัวร์ในเมือง Irkutsk เยี่ยมชม 3 จุดหลักในเมือง : main square, lace house, และโบสถ์ Kazan
ไปเมือง Listvyanka (จุดที่ใกล้ที่สุดของเมือง Baikal จาก Irkutsk)

นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขเข้าไปในป่าที่ศูนย์ Baikal Dog Sledding Center (Manor Tyuryumin) กลาง
เมือง Listvyanka เยี่ยมชม Retro Park และจุดชมวิว Chersky Stone กลับเมือง Irkutsk เวลา 18.00 น. เพื่อพักค้างคืน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน : รับประทานอาหารในเมือง Listvyanka
ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก : Overninght at Irkutsk Hotel หรือเทียบเท่า

งรถลากเลื่อนนั่โดยสุนัขและขี่รถเล็กสำหรับวิ่งบนหิมะ (จ่ายเพิ่ม)
สุนัขลากเลื่อนที่ทะเลสาบ BAIKAL ในฤดูหนาวปี 2018-2019 ราคาที่อัพเดทสำหรับสุนัขลากเลื่อนในเมือง Listvyanka สำหรับฤดูหนาวในปี 2023 ต่อคน
1 กม. / 3-5 นาที – 1,700 รูเบิล 2.5 กม./ 10 นาที – 2,500 รูเบิล
4.5 กม./ 20 นาที – 3,500 รูเบิล 10 กม./ 30 นาที – 5,000 รูเบิล
รวมขี่ 2 ชม. พร้อมอาหารกลางวันปิกนิค – 12,000 รูเบิล

นั่งรถ Snowmobil สำหรับวิ่งบนทะเลสาบ BAIKAL (จ่ายเพิ่ม)
1 ช.ม. / 5,500 รูเบิล ต่อ 2 ที่นั่ง

วันที่ 3 IRKUTSK - OLKHON

ออกจากอีร์คุตสค์ โดยรถบัสส่วนตัว รถมีขนาดใหญ่พอสำหรับสัมภาระ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหาร ณ ร้าน อาหารท้องถิ่น มีเมนู เช่น ซุปบีทรูทพร้อมเนื้อ (borsh) หรือก๋วยเตี๋ยวไก่, สลัด, มันฝรั่งบด, cheburek เนื้อหรือชีส – pasture ทอดพร้อมไส้ ไม่รวมชา, แอลกอฮอล์และโซดา จากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน Khuzir เช็คอินเข้าเกสต์เฮ้าส์เพื่อเก็บสัมภาระ นำทุกท่านเดินทัวร์ชมเกาะ Olkhon เยี่ยมชมสถานที่ของกลุ่มที่เชื่อเรื่องวิญญาณ Burkhan Rock พักค้างคืนในเกสต์เฮ้าส์ไม้ดูอบอุ่น ตกแต่งสไตล์พื้นเมือง ห้องคู่พร้อมห้องน้ำและห้องสุขาส่วนตัว ภายในห้องแต่ละห้องมีฮีทเตอร์ไฟฟ้าไว้ให้ความอบอุ่น
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวันระหว่างเดินทาง
ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก : Overnight at Guest House Admiral / Guest House Nabaimar /
Guest House Kopilovy หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ICETOUR - NORTH

เริ่มทัวร์น้ำแข็งทางเหนือเวลา 10 โมง สำหรับทัวร์นี้เราใช้รถตู้วินเทจของกองทัพรัสเซีย 4WD ที่จุคนได้สูงสุด 8 คนต่อ 1 คัน สถานที่ท่องเที่ยว
สิ่งที่ควรทำ : เดินบนผิวทะเลสาบน้ำแข็ง เยี่ยมชมถ้ำน้ำแข็ง, ถ้ำ Khoboi, หน้าผา Three Brothers, ทะเลสาบ blue ice
อาหารกลางวัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอาจเป็นกล่องข้าวกลางวัน (ปลาทอด, มันฝรั่ง, ขนมปัง, มะเขือเทศ, ชา, คุกกี้) หรือซุปปลา (+ขนมปัง, มะเขือเทศ, ชา, คุกกี้) กลับเกสต์เฮ้าส์เวลา 16.00 – 17.00 น. และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวันบนทะเลสาบน้ำแข็ง
ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก : Overnight at Guest House Admiral / Guest House Nabaimar /
Guest House Kopilovy หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ICETOUR - SOUTH

เริ่มทัวร์น้ำแข็งทางใต้เวลา 10 โมง สำหรับทัวร์นี้ เราใช้รถตู้วินเทจของกองทัพรัสเซีย 4WD ที่จุคนได้สูงสุด 8 คนต่อ 1 คัน สถานที่ท่องเที่ยว
สิ่งที่ควรทำ : เดินบนผิวทะเลสาบน้ำแข็ง เยี่ยมชมถ้ำน้ำแข็ง, เกาะ Ogoy, Bubble Bay, จุดชมวิว The Throne
อาหารกลางวัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอาจเป็นกล่องข้าวกลางวัน (ปลาทอด, มันฝรั่ง, ขนมปัง, มะเขือเทศ, ชา, คุกกี้) หรือซุปปลา (+ขนมปัง, มะเขือเทศ, ชา, คุกกี้) กลับเกสต์เฮ้าส์เวลา 16.00 – 17.00 น. และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวันบนทะเลสาบน้ำแข็ง
ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก : Overnight at Guest House Admiral / Guest House Nabaimar /
Guest House Kopilovy หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 CYCLING

วันนี้เราจะนำท่านไปเปิดประสบการณ์การปั่นจักรยานบนน้ำแข็งที่คุณจะไม่มีวันลืม จักรยานของเรามียาง
ลุยหิมะที่ทำให้การปั่นสนุกและราบรื่น คุณจะปั่นไปพร้อมไกด์ โดยระยะทางมีทั้ง 10 และ 20 กิโลเมตร ให้ทุกท่านได้ปั่นกันอย่างจุใจ จากนั้นกลับเกสต์เฮ้าส์เวลา 14.00 – 15.00 น.

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน : รับประทานอาหารในเมือง Khuzhir
ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก : Overnight at Guest House Admiral / Guest House Nabaimar /
Guest House Kopilovy หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 OLKHON - IRKUTSK

เช็คเอ้าท์จากเกสต์เฮ้าส์ ขับรถกลับเมือง Irkutsk ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางถึงโรงแรมในช่วงเย็น

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวันระหว่างเดินทาง
ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก : Overnight at Irkutsk Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 AIRPORT

หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์และออกเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบิน เพื่อเช็คอินและขึ้นเครื่องสายการบิน S7 เที่ยวบิน 6309 เวลา 10.10 น. เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ