เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : (RUS-MOSZAG-6D3N-GF)

ทัวร์ทวีปอื่น ๆ

6วัน 3 คืน

ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : มื้อ

GULF AIR

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 45,988 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

2 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 สนามบินนานาชาติบาห์เรน – มอสโคว์

วันที่ 3 มอสโคว์ -ซากอร์ส - มอสโคว์

วันที่ 4 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน (KREMLIN) หรือเลนินฮิลส์ - - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ -ชมโบสถ์อัสสัมชัญ

วันที่ 5 มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) - ถนนอารบัต

วันที่ 6 บาห์เรน BAH – สนามบินสุวรรณภูมิ BKK

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ