เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : SVOWY0223

ทัวร์ทวีปอื่น ๆ

7วัน5คืน

ต.ค.

อาหาร : มื้อ

Oman Air

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 62,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

7 จุด ท่องเที่ยว

7 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานเชเรเมเตียโว

วันที่ 2 นั่งรถไฟ Sapsan – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ)

วันที่ 3 พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ) – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลล์ – โบสถ์หยดเลือด – โบสถ์โบสถ์คาซาน – ถนนเนฟสกี้

วันที่ 4 อนุสาวรีย์นิโคลัสที่ 1 – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – นั่งรถไฟ Sapsan – ถนนอารบัท

วันที่ 5 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม – สวน Zaryadye Park – รัสเซียนเซอร์คัส

วันที่ 6 รถไฟใต้ดินมอสโก – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – จุดชมวิว Sparrow Hill – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อากาศยานเชเรเมเตียโว

วันที่ 7 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ