ทัวร์ยุโรป Romantic Swiss 10days

ราคาเริ่มต้น ฿ 117,000
รหัสทัวร์ 39EUR08B
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 10วัน7คืน
ประเทศ สวิสแลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสธรรมชาติ4ยอดเขา ช้อปปิ้งแบรนด์เนมทีฟอกซ์ทาวน์ ซอนดริโอ


ทัวร์ยุโรป Romantic Swiss 10days สัมผัสธรรมชาติ4ยอดเขา

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
2 ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ HOTEL MIRABEAU หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์ EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6 เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7 ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
8 ลูเซิร์น – สะพานคาเปล - ขึ้นเขาริกิ HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
9 ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 มิ.ย.- 7 ก.ค. 2562 125,000 จอง
จอง
5-14 ก.ค.2562 125,000 จอง
จอง
12-21 ก.ค.2562 125,000 จอง
จอง
19-28 ก.ค.2562 125,000 จอง
จอง
26 ก.ค.- 4 ส.ค.2562 125,000 จอง
จอง
9-18 ส.ค.2562 125,000 จอง
จอง
23 ส.ค.- 1 ก.ย. 2562 125,000 จอง
จอง
6-15 ก.ย.2562 121,000 จอง
จอง
21-30 ก.ย.2562 121,000 จอง
จอง
12-21 ต.ค.2562 123,000 จอง
จอง
15-24 พ.ย.2562 117,000 จอง
จอง
5-14 ธ.ค.2562 123,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ