ทั่วไป

รหัส : BT-MMR16_8M

ทัวร์ทวีปเอเชีย

2วัน 1คืน

มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : มื้อ

Myanmar Airways International

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 8,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

2 จุด ท่องเที่ยว

2 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • ย่างกุ้ง • เจดีย์ไจ๊กะส่าน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์เอ่งต่อหย่า • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 2 เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • พระนอนชเวตาเลียว • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ