ทั่วไป

รหัส : BT-BAL59_FD

ทัวร์ทวีปเอเชีย

5วัน4คืน

ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 29,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

2 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • บาหลี • หาดปันดาวา • วัดอูลูวาตู

วันที่ 2 บาหลี • ย็อกยาการ์ตา • เทวลัยปรัมบานัน • พระราชวังสุลต่าน • พระราชวังน้ำทามันสารี • มรดกโลก บุโรพุทโธ

วันที่ 3 ย็อกยาการ์ตา • บาหลี • ชมความงามของชายหาดจิมบารัน

วันที่ 4 หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • หมู่บ้านศิลปะเซลุก • บาหลีสวิงค์ • กาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากีห์

วันที่ 5 ปุราทามันอายุน • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • สนามบินงูระห์ไร • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ