OSAKA JAPAN ALPS 6D4N ซุปตาร์ ซามูไร ไอศกรีม

ราคาเริ่มต้น ฿ 31,888
รหัสทัวร์ 21XJ196
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 6วัน4คืน
ประเทศ JAPAN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์!!! อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมหึมา
ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า
เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
ชมสวนสวยติดอันดับ 1 ใน 3 สวนเค็นโรคุเอ็น ณ เมืองคานาซาว่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน
ถ่ายรูปเสาแดงโทริอิ ณ ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ
เยือนเมืองนารา เมืองแห่งกวาง สักการะ พระใหญ่ไดบุทสึ
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ และ เอ็กซ์โป ซิตี้ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมแห่งเมืองโอซาก้า
พิเศษ!!! โชว์ซามูไร รูปหล่อ แห่งเมืองเกียวโต


OSAKA JAPAN ALPS 6D4N ซุปตาร์ ซามูไร ไอศกรีม

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 วันแรก - กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น XJ610 14.15 -21.40 น.
2 วันที่สอง - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต ณ ซันมาซิซูจิ - เมืองมัตสีโมโตะ
3 วันที่สาม - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
4 วันที่สี่ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิเศษ ชมโชว์เกียวโต ซามูไรบอยส์ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า - ช๊อปปิ้งชินไชบาชิ
5 วันที่ห้า - ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น XJ611 23.45 - 04.00 +1น.
6 วันที่หก - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 - 21 Apr 2020 31,888 8,900 31,888 31,888 31,888 จอง
จอง
17 - 22 Apr 2020 31,888 8,900 31,888 31,888 31,888 จอง
จอง
18 - 23 Apr 2020 31,888 8,900 31,888 31,888 31,888 จอง
จอง
19 - 24 Apr 2020 31,888 8,900 31,888 31,888 31,888 จอง
จอง
20 - 25 Apr 2020 31,888 8,900 31,888 31,888 31,888 จอง
จอง
21 - 26 Apr 2020 31,888 8,900 31,888 31,888 31,888 จอง
จอง
22 - 27 Apr 2020 31,888 8,900 31,888 31,888 31,888 จอง
จอง
23 - 28 Apr 2020 31,888 8,900 31,888 31,888 31,888 จอง
จอง
24 - 29 Apr 2020 31,888 8,900 31,888 31,888 31,888 จอง
จอง
25 - 30 Apr 2020 31,888 8,900 31,888 31,888 31,888 จอง
จอง
07 - 12 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
08 - 13 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
09 - 14 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
10 - 15 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
11 - 16 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
12 - 17 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
13 - 18 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
14 - 19 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
16 - 21 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
17 - 22 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
19 - 24 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
20 - 25 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
21 - 26 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
23 - 28 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
24 - 29 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
25 - 30 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
26 - 31 May 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
27 May - 01 Jun 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
28 May - 02 Jun 2020 29,888 8,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ