ทัวร์จีน ชิงเต่า หมูอบเบียร์ เผิงไหล เอียนไถ เวยฝั่ง 4D3N (XW)

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,899
รหัสทัวร์ 85CSTAOXW01
สายการบิน Nokscoot
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า #จัตุรัส 54

สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปในเมืองชิงเต่า #โบสถ์ St. Michae

สมัยจักรพรรดิ์กวงสู่ราชวงศ์ชิง #สะพานจ้านเฉียว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างตามตำนาน
#เขตอุทยานแปดเซียนข้ามทะเล
ลิ้มรสเมนูพิเศษ  #อาหารแปดเซียน #เกี้ยวชิงเต่า


ฃฃทัวร์จีน ชิงเต่า หมูอบเบียร์ เผิงไหล เอียนไถ เวยฝั่ง 4D3N (XW)

ต่า หมูอบเบียร์ เผิงไหล เอียนไถ เวยฝั่ง 4D3N (XW)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง-ชิงเต่า(XW886 : 15.25-21.25) GLORIA PLAZA HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
2 สะพานจ้านเฉียว - โบสถ์ St. Emil หรือโบสถ์ St. Michael (ชมภายนอก) – เผิงไหล – เขตอุทยานแปดเซียนข้ามทะเล- เอียนไถ DAYS INN BUSINESS PLACE BOYUE YANTUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 เอียนไถ – สวนเอียนไถ - ชมอ่าวพระจันทร์ –ร้านขนมพื้นเมือง - เวยฝั่ง – ถนนว่าว SHIPINGU INTEL JIAOLTU ZHONG XINหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4 เวยฝั่ง – ชิงเต่า - ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน) - จัตุรัส 54 – ร้านไข่มุก – สนามบินดอนเมือง(XW885 : 22.35-02.25+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 14,899 3,500 14,899 จอง
จอง
11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 14,899 3,500 14,899 จอง
จอง
18 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 14,899 3,500 14,899 จอง
จอง
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 14,899 3,500 14,899 จอง
จอง
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 13,899 3,500 13,899 จอง
จอง
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 13,899 3,500 13,899 จอง
จอง
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 13,899 3,500 13,899 จอง
จอง
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 13,899 3,500 13,899 จอง
จอง
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 13,899 3,500 13,899 จอง
จอง
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 16,899 3,500 16,899 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ