ทั่วไป

รหัส : FMSMDL0028M

ทัวร์ทวีปเอเชีย

3 วัน 2 คืน

ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.

อาหาร : 5 มื้อ

MYANMAR AIRLINES

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 10,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง–สนามบินมัณฑะเลย์–เมืองมัณฑะเลย์–เจดีย์หยก–วัดมุยพะยา (วัดพญางู)

วันที่ 2 มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – เจดีย์มินกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดชเวนันดอว์ – วัดกุโสดอว์ – วัดกุสินารา – ยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลล์

วันที่ 3 มัณฑะเลย์ – 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี” – สะพานไม้อูเบ็ง – โรงงานทอผ้า – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 SHWEPHYU HOTEL
วันที่ 2 SHWEPHYU HOTEL

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ