ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ คานากาวา ฟูจิ [เลทส์โก นินจา สปาร์ค]

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 01ZNRT14
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขมเทศกาลดอกป๊อบปี้บานสะพรั่ง เที่ยวหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค

เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ เยือนวัดดังที่อาซากุสะ

นมัสการพระใหญ่ไดบุตสึ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ คานากาวา ฟูจิ [เลทส์โก นินจา สปาร์ค]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ โรงแรม GATEWAY NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 นาริตะ - คานากาวา - สวนดอกไม้คุริฮามะ - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซ - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ โรงแรม GATEWAY NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - วัดนาริตะ - อิออน - สนามบินนาริตะ
5 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 07 Jun 2020 23,999 8,000 0 0 10,000 จอง
จอง
04 - 08 Jun 2020 22,999 8,000 0 0 10,000 จอง
จอง
05 - 09 Jun 2020 22,999 8,000 0 0 10,000 จอง
จอง
11 - 15 Jun 2020 22,999 8,000 0 0 10,000 จอง
จอง
12 - 16 Jun 2020 22,999 8,000 0 0 10,000 จอง
จอง
13 - 17 Jun 2020 22,999 8,000 0 0 10,000 จอง
จอง
18 - 22 Jun 2020 22,999 8,000 0 0 10,000 จอง
จอง
19 - 23 Jun 2020 22,999 8,000 0 0 10,000 จอง
จอง
20 - 24 Jun 2020 22,999 8,000 0 0 10,000 จอง
จอง
25 - 29 Jun 2020 22,999 8,000 0 0 10,000 จอง
จอง
26 - 30 Jun 2020 22,999 8,000 0 0 10,000 จอง
จอง
27 Jun - 01 Jul 2020 19,999 8,000 0 0 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ