ทัวร์ฤดูหนาว WINTER

รหัส : ZGCTS-2405TG

ทัวร์ญี่ปุ่น

6 วัน 4 คืน

ม.ค. / มี.ค. / เม.ย.

อาหาร : 7 มื้อ

Thai Airways

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 49,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

7 มื้อ มื้ออาหาร

1 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - เนินฮาจิมันซากะ

วันที่ 3 ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน - ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่ 4 ลานสกีคิโรโระ (รวมนั่งกระเช้ากอนโดร่า) - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

วันที่ 5 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่ 6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ