จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ [เลทส์โก กุหลาบพันปี]

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ 01ZKMG13
สายการบิน Lucky Air
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนสตอเบอรี่ (เก็บผลไม้)

เมืองตงชวน – แผนดินสีทอง


จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ [เลทส์โก กุหลาบพันปี]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางซุย (จีน) HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนสตอเบอรี่ (เก็บผลไม้) – เมืองตงชวน – แผนดินสีทอง WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้าแล้ว) – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ YI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองโบราณกวนตู้ – เขาซีซาน – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 - 12 Apr 2020 11,999 2,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
10 - 13 Apr 2020 12,999 2,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
11 - 14 Apr 2020 13,999 2,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
15 - 18 Apr 2020 11,999 2,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
16 - 19 Apr 2020 11,999 2,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
17 - 20 Apr 2020 9,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
18 - 21 Apr 2020 9,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
22 - 25 Apr 2020 9,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
23 - 26 Apr 2020 9,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
24 - 27 Apr 2020 9,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
25 - 28 Apr 2020 9,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
29 Apr - 02 May 2020 11,999 2,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
30 Apr - 03 May 2020 11,999 2,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
01 - 04 May 2020 10,999 2,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
02 - 05 May 2020 10,999 2,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
06 - 09 May 2020 8,999 2,500 11,999 11,999 5,900 จอง
จอง
07 - 10 May 2020 9,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
08 - 11 May 2020 9,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
09 - 12 May 2020 9,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ