Japan Alps National Park , ญี่ปุ่น

เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น หรือ อุทยานแห่งชาติชูบุซั […]แบบนี้ต้องแชร์

เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น หรือ อุทยานแห่งชาติชูบุซังงาคุ (Chubu-Sangaku National Park) หรือที่เรียกันติดปากว่า เจแปนแอลป์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ใจกลางของเกาะฮอนชู เกาะหลักของประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัด Gifu, Toyama, Nagano, และทางใต้ของ Japan Alps ยังครอบคลุมบางส่วนของจังหวัด Yamanashi และ Shizuoka ด้วย ทอดตัวยาวกว่า 3,000 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่น ด้วยทัศนียภาพที่มีความงดงามเหนือคำบรรยายไม่แพ้เทือกเขาแอลป์ในยุโรป โดยเฉพาะยอดเขาที่ตั้งตระหง่านตอนกลางของเกาะฮอนชู ซึ่งมีวัดและอารามต่างๆอันเป็นหมุดหมายสำหรับผู้แสวงบุญจนได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งยังเป็นแหล่งวัตถุดิบทางธรรมชาติสำหรับผู้คนในท้องถิ่นมาช้านาน

แกลลอรี่ภาพ