🇲🇲สายมูห้ามพลาด 7 สถานที่ท่องเที่ยว สายมู in MYANMAR

พม่าเป็นอีก 1 ที่ที่ชาวพุทธตั้งใจไปกันมาก ยิ่ง #สายมู ไ […]แบบนี้ต้องแชร์

พม่าเป็นอีก 1 ที่ที่ชาวพุทธตั้งใจไปกันมาก ยิ่ง #สายมู ไม่ควรพลาด วันนี้เลยจะมาแชร์ สถานที่ที่นิยมไปกันค่า😊

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศอีกด้วย

แม่ยักษ์ ผู้ปกป้องดูแลเจดีย์ คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์…จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเวรกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายช่วยขจัดเคราะห์กรรม ขจัดอุปสรรค ติดขัดต่างๆ ควรมาอธิษฐานขอให้ท่านช่วย ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ

เทพกระซิบ (อมาดอเมี๊ยะ) เทพกระซิบนั้นเป็นธิดาพญานาค ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทำความดีตลอดชีวิต เมื่อตายไปจึงได้เป็นนัต อันเป็นเทวดานางฟ้า ผู้คุ้มครองบ้านเมืองตามความเชื่อของประเทศเมียนมาร์ และมีผู้กราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมาก เทพกระซิบนั้นมีชื่อเสียงเคียงคู่กันมากับเทพทันใจ ในเรื่องของการขอพรแล้วสมหวังดั่งปรารถนา

เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา เป็นเทพทันใจองค์ที่มีชื่อเสียงและคนไทยนิยมไปไหว้มากที่สุด เป็นเทพทันใจที่คนมาขอพรแล้วสมหวังกันแทบทุกราย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การงาน ค้าขาย ความรัก โชคลาภ โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง บารมีแรง เสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นในทุกๆ ด้าน

เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา
ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมือวงที่สูงที่สุดของหงสาว ดีและยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน

เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน เคยยินชื่อเสียงเลี่ยงลือมานาน ถึงความงดงามของพระนอนที่พม่า ว่ากันว่ามีใบหน้าที่งดงามอ่อนช้อย ดวงตาหวานหยดย้อยสวยงามมาก ๆ จากการสืบหาข้อมูลในเน็ตพบว่า พระนอนที่มีความงดงามตามเสียงเลื่องลือชื่อว่า พระพุทธไสยาสย์เจาทัตยี ที่ประดิษฐานอยู่วัดเซาะทะจี้นั่นเอง ว่ากันว่าเป็นพระนอนองค์ใหญ่มาก ๆ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของพม่าเลยหละ และองค์พระก็มีความยาวถึง 70 เมตร เลยนะ

พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 500 ปี มีจุดเด่นสำคัญคือการสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ โดยแต่ละองค์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ซึ่งแสดงถึงพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ในพุทธวงศ์ และยังเป็นตัวแทนของพระราชธิดาทั้ง 4 องค์ของกษัตริย์มอญที่อุทิศตนให้กับพุทธศาสนา และเป็นผู้ร่วมกันสร้างเจดีย์ไจปุ่นขึ้นมา ตั้งอยู่ในเมืองพะโค หรือเมืองหงสาวดี ประเทศพม่า

พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและ
บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อ ปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของ
พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปัจจุบัน ยังมี ศาลาพระสุพรรณกัลยา ณ ที่แห่งนี้อีกด้วย

แกลลอรี่ภาพ