โบสถ์เกอร์เกติ (Gergeti Trinity Church)  ,เมืองคาซเบกี (Kazbegi)

โบสถ์เกอเกติ (Gergeti Trinity Church) หรือ โบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba Cathedral)  โบสถ์เกอเกติ เป็นโบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส สร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ด้วย หินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รอบตัวโบสถ์แห่งนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัส360องศา ในระหว่างระหว่างการเดินทางท่านให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและวิวอันงดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส

โบสถ์เกอร์เกติ ถือว่าสัญลักษณ์ประเทศจอร์เจียและเป็นสถานที่ดึงดูนักท่องเที่ยวทั่วมุมโลกในการเดินทางมาสัมผัสประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมของประเทศจอเจีย

แกลลอรี่ภาพ