อุทยานธรณีเย่หลิว (Yehliu Geopark),ไต้หวัน

อุทยานธรณีเย่หลิว (Yehliu Geopark),ไต้หวัน อุทยานแห่งชา […]แบบนี้ต้องแชร์

อุทยานธรณีเย่หลิว (Yehliu Geopark),ไต้หวัน

อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตั้งอยู่นครนิวไทเป อุทยานธรณีเย่หลิว อุทยานธรณีเย่หลิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ตั้งอยู่บนภูเขาต้าถุน หากมองจากมุมบน จะมีลักษณะเหมือนเต่ายักษ์ที่ลอยอยู่ในทะเล อุทยานธรณีแห่งนี้เกิดจากการผุกร่อนของหิน การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้ภูมิศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จนกลายเป็นอุทยานธรรมชาติที่สำคัญของไต้หวัน   เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเย่หลิวถือว่าเป็นหนึ่ง ในสิ่งมหัศจรรย์ที่มี่ชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วย โขดหิน ชะง่อนหินทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินีและรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้รังผึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และทั่วโลก ให้ท่านอิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย

แกลลอรี่ภาพ