หมู่บ้านโบราณวูเจียงจ้าย – กุ้ยหยาง

หมู่บ้านอู่เจียงพบกับโลกแห่งเทพนิยายในภาพยนตร์ Spirited […]แบบนี้ต้องแชร์

หมู่บ้านอู่เจียง
พบกับโลกแห่งเทพนิยายในภาพยนตร์ Spirited Away
ถ้าต้องเลือกสถานที่หนีร้อน🍃เพียงแห่งเดียว
กุ้ยโจวที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20 กว่าองศา
ถือเป็นสถานที่ที่ฤดูร้อนนี้ต้องมาหมู่บ้านอู่เจียงสักครั้ง!
บรรยากาศของหลังคากระเบื้องสีขาวและอิฐสีดำ ควันหมอกลอยปริศนา
เสน่ห์ของวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือของกุ้ยโจว

🔆กลางวันเป็นสวรรค์บนโลกที่รอคอยสายฝนในท้องฟ้าสีคราม
🌌กลางคืน ไฟในหมู่บ้านสว่างขึ้น ราวกับเข้าไปในโลกของ ‘Spirited Away’

แกลลอรี่ภาพ