หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI),ญี่ปุ่น

หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI),ญี่ปุ่น หมู่ […]แบบนี้ต้องแชร์

หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI),ญี่ปุ่น

หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสูงตระหง่าน และสายน้ำบริสุทธิ์ที่เกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกัน 

แกลลอรี่ภาพ