“หมู่บ้านซามิ”  (SAMI VILLAGE) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การเต้นร้องเพลง, การเต้นและการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิม ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์และสุนัขฮัสกี้ ที่ใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของชาวซามิ

แกลลอรี่ภาพ