หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ,ซาปา

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ […]แบบนี้ต้องแชร์

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา และเมื่อท่านเดินลงไปด้านล่างสุดของหมู่บ้าน จะได้สัมผัสความสวยงามของน้ำตกท่ามกลางหมู่บ้าน   หมู่บ้านกั๊ตก๊ต  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตตั้งอยู่ในหุบเขา Muong Hoa เป็นที่รู้จักในด้านความงามตามธรรมชาติและวัฒนธรรมและประเพณีของชาวม้ง กระท่อมไม้แบบดั้งเดิม บางหลังเป็นโฮมสเตย์ มองเห็นนาขั้นบันไดริมภูเขา นักท่องเที่ยวจะผ่านแผงขายงานฝีมือของชาวม้ง ไวน์ข้าวโพดทำเอง และเสื้อผ้าย้อมสีธรรมชาติ

แกลลอรี่ภาพ