สิงโตแห่งลูเซิร์น (Lion of Lucerne) , Switzerland

สิงโตแห่งลูเซิร์น (Lion of Lucerne) หรือที่เรียกว่า เลอ […]แบบนี้ต้องแชร์

สิงโตแห่งลูเซิร์น (Lion of Lucerne) หรือที่เรียกว่า เลอเวินเด็งค์มาล

อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) เป็นผลงานการออกแบบและแกะสลักของ Bertel Thovaldsen ศิลปินชาวเดนมาร์ก ซึ่งใช้เวลาแกะสลักนานถึง 2 ปี (ค.ศ. 1820-1821) จึงแล้วเสร็จ

สิงโต หมายถึง ทหารสวิสที่มีความกล้าหาญ สีหน้าแสดงถึงอาการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายด้วยอาวุธ แต่เท้าของสิงโตก็ยังคงปกป้องโล่ห์ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของราชวงศ์บรูบอง   เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1792

แกลลอรี่ภาพ