วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือ Pura Tirta Empul

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือ Pura Tirta Empul ปุราเตียร์ตา […]แบบนี้ต้องแชร์

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือ Pura Tirta Empul

ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบริเวณตาน้ำพุ และสร้างถวายพระวิษณุ ซึ่งตามหลักศาสนาฮินดูถือเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง น้ำพุในวัดนี้ถือเป็น “น้ำอมฤต” ตามหลักศาสนาฮินดู ส่วนคำว่า Tirta มีความหมายตามภาษาอินโดนีเซียว่า “น้ำศักดิ์สิทธิ์” (holy water) ในวัดจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้วนเคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกินเพราะเชื่อว่าน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเมื่อได้อาบหรือดื่มกิน

แกลลอรี่ภาพ