ลานสกี ฟูจิเท็น (FUJITEN SKI)

ลานสกี ฟูจิเท็น (FUJITEN SKI) ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ ม […]แบบนี้ต้องแชร์

ลานสกี ฟูจิเท็น (FUJITEN SKI) ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน

แกลลอรี่ภาพ