มหาวิหารแห่งมิลาน “มหาวิหารดูโอโม่” (Duomo di Milano) ,ประเทศอิตาลี

มหาวิหารแห่งมิลาน “มหาวิหารดูโอโม่” (Duomo di Milano) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก  เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 กว่าจะเสร็จสมบรูณ์ก็กินเวลาไปถึง 579 ปี ระหว่างการก่อสร้างก็พบกับปัญหา และอุปสรรคมากมาย ทั้งปัญหาการเมือง และการเงิน มหาวิหารดูโอโม่” (Duomo di Milano) หลังคายอดเรียวแหลมที่ทำจากหินอ่อนจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ จนได้รับฉายาว่า “วิหารเม่น” ด้วยความสวยงามตระการตา “มหาวิหารดูโอโม่” (Duomo di Milano) ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลาน

แกลลอรี่ภาพ