พระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace)

พระราชวังคย็องบก (เกาหลี: 경복궁)พระราชวังคย็องบก (Gyeongb […]แบบนี้ต้องแชร์

พระราชวังคย็องบก (เกาหลี: 경복궁)
พระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ตั้งอยู่ที่ตอนเหนือของโซลประเทศเกาหลีใต้ เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซ็อน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 โดยช็อง โด-จ็อน
และได้กลายเป็นพระราชวังหลวงหรือวังหลักสำหรับประทับว่าราชการของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด
ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 ได้ทำการบูรณะฟื้นฟูประตูอีกครั้ง เพื่อให้ประตูแห่งนี้ คงอยู่ในสภาพดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ และมีการเปลี่ยนโครงสร้างของคอนกรีตแทนที่ด้วยหินแกรนิตและไม้ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ศาลาฮยังวนจอง (Hyangwonjeong, 향원정) เป็นศาลากลางน้ำสองชั้นทรงหกเหลี่ยม ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังเคียงบกในกรุงโซล ศาลาฮยังวนจอง มีความหมายว่า “ศาลาแห่งการเข้าถึงกลิ่นหอมอันไกลโพ้น” ศาลาถูกสร้างขึ้นบนเกาะกลางทะเลสาบ ฮยังวนจี และถูกเชื่อมสู่บริเวณของพระราชวัง ด้วยสะพานชวียังกโย (Chwihyanggyo Bridge) ซึ่งมีความหมายของชื่อว่า สะพานที่ทำให้มึนเมาด้วยน้ำหอม

ประตูควางฮวา
ควางฮวามุน (Gwanghwamun, 광화문) เป็นประตูหลักทางทิศใต้ของพระราชวัง ที่บริเวณลานด้านหน้าของประตูแห่งนี้ มักมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาเยือน เพื่อชมความสวยงามของ พิธีเปลี่ยนเวรยามพระราชวังเคียงบก ซึ่งจัดแสดงในทุกๆ วัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยมีการจัดแสดงเพียงวันละ 3 รอบเท่านั้น

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน
ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้เป็นภูเขาพูกักซาน ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการและเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้

แกลลอรี่ภาพ