ปราสาทฮิโรซากิ,ญี่ปุ่น

ปราสาทฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ ปราสาทแห่งนี้ถือเป็นสัญล […]แบบนี้ต้องแชร์

ปราสาทฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ ปราสาทแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮิโรซากิ ถูกขนานนามให้เป็น 1 ใน 7 ปราสาทที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น สร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยเอโดะประมาณ ค.ศ. 1611 ปราสาทโบราณแห่งนี้ถูกโอบล้อมด้วยปราการกำแพงหินและคูน้ำ 3 ชั้น โครงสร้างดั้งเดิมของปราสาท มี 5 ชั้น แต่ได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่าในปี ค.ศ. 1627 ทำให้มีการบูรณะปราสาทแห่งนี้ใหม่ในปี ค.ศ.1810 ลดเหลือเพียง 3 ชั้นเท่านั้น ด้านในของปราสาทเป็นสวนที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาพักผ่อนทั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้เปลี่ยนสี

แกลลอรี่ภาพ