ทะเลสาบเบรียนซ์ LAKE BRIENZ

ทะเลสาบเบรียนซ์ LAKE BRIENZ เป็นทะเลสาบสีมรกตที่เงียบสง […]แบบนี้ต้องแชร์

ทะเลสาบเบรียนซ์ LAKE BRIENZ เป็นทะเลสาบสีมรกตที่เงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ หนึ่งในฉากซีรีย์เกาหลีใต้เรื่อง CRASH LANDING ON YOU

                ตามรอยซีรี่ย์ดัง CRASH LANDING ON YOU โดยการล่องเรือทะเลสาบ BRIENZ สุดโรแมนติคจากท่าเรือ ISELTWALD ไปสู่ท่าเรือเมือง INTERLAKEN ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 50 นาที ตลอดทางนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่น่าประทับใจท่ามกลางน้ำทะเลสาบสีฟ้าใส มองไปรอบข้างจะเต็มไปด้วยวิวทิวเขาและหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ

แกลลอรี่ภาพ