ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ ซุปตาร์… วัดใจ*คุณ มณทิรา ศรีสุริยานุกูล*

ขอบพระคุณคุณ คุณ มณทิรา ศรีสุริยานุกูล และครอบครัว
เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศจีน

โปรแกรม : บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ ซุปตาร์… วัดใจ
ระหว่างเดินทางวันที่ 25-30 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณที่ให้ เดย์ พลัส ทราเวลได้ดูแลการเดินทางและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

คุนหมิง รีวิวทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ ซุปตาร์... วัดใจ