กรุ๊ปทัวร์ฮ่องกง คณะคุณบุณฑริกา และครอบครัว

ขอบพระคุณคุณ คุณบุณฑริกา และครอบครัว
เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศฮ่องกง

โปรแกรม : ฮ่องกง เซินเจิ้น wow cool 3วัน
ระหว่างเดินทาง 24-26 ก.ค.62

ขอบพระคุณที่ให้ เดย์ พลัส ทราเวลได้ดูแลการเดินทางและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง