กรุ๊ปทัวร์ตุรกี คณะคุณจันทนา และครอบครัว

ขอบพระคุณ คุณจันทนา และครอบครัว
เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศตุรกี 

โปรแกรม :ทัวร์ตุรกี Visiting Turkey in Winter 
ระหว่างเดินทาง 18-26 มี.ค.62

 

ขอบพระคุณที่ให้ เดย์ พลัส ทราเวลได้ดูแลการเดินทางและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง