กรุ๊ปทัวร์ไต้หวัน คณะจาก ธนาคารกสิกรไทย

ขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารกสิกรไทยและครอบครัว
เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศไต้หวัน
ระหว่าง 22-25 ม.ค.62

ขอบพระคุณที่ให้ เดย์ พลัส ทราเวลได้ดูแลการเดินทางและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง