เดย์พลัส | เวียดนาม

รหัสทัวร์ : DAD43

DANANG BANA HILLS บานาฮิลล์วิวจ๊าบ…ของแทร่!!! 4D3N (OCT 2024 – APR 2025)

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : VFD41

LOVELY COOL SAPA ซาปา ฟานซิปัน ฮานอย 4วัน3คืน

เดือน : ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน3คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ
รหัสทัวร์ : VVZ366

SUPER POP ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

เดือน : ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน 3คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-HAN45_FD

มหัศจรรย์…ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ (ชมนาขั้นบันได) พักดี 4 ดาว 4 วัน 3 คืน

เดือน : ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 11 มื้อ
รหัสทัวร์ : DAD38

DANANG BANA HILLS ดานังอินเลิฟ 3D2N (JUL 2024 – APR 2025)

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3วัน2คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : DAD39

DANANG BANA HILLS บานาฮิลล์หวานเจี๊ยบบบ!!! 4D3N (JUL 2024 – APR 2025)

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน3คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-DAD97_FD

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน) บินเช้า-กลับเย็น 4 วัน 3 คืน

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-DAD99_FD

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (ล่องเรือลอยกระทงฮอยอัน) 4 วัน 3 คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-DAD89_VZ

มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-DAD88_VZ

มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น) 4 วัน 3 คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-DAD94_FD

มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-DAD95_FD

มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-DAD082_VZ

มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง) 3 วัน 2 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-DAD083_VZ

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW) 3 วัน 2 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-DAD081_VZ

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (เทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติดานัง) 3 วัน 2 คืน

เดือน : มิ.ย., ก.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-DAD86_VZ

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (ไม่ลงร้านช้อป) 4 วัน 3 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-SGN61_VN

มหัศจรรย์…เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (บินFull Service) 4 วัน 3 คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : CVZD8

ดานัง-ฮอยอัน-Memory Resort+Show พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน VZ

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน 3คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ
รหัสทัวร์ : VVZ36

ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน 3คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGDAD-2402VZ

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน

เดือน : มี.ค., เม.ย., พ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 36 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHAN-2402VN

เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน) 5 วัน 4 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 4 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHAN-2401VN

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน) 4 วัน 3 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : VFD35

ญาจาง วินเพิร์ลแลนด์ 4วัน 3คืน

เดือน : ก.พ., มี.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน 3คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGDAD-2401VN

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (ไฟล์ทสวยบินเช้า-กลับค่ำ) 4 วัน 3 คืน

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 9990 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ
1 2