เดย์พลัส | อินโดนีเซีย

รหัสทัวร์ : BT-BAL25_FD

มหัศจรรย์…เกาะบาหลี Unseen แห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-BAL54_FD

มหัศจรรย์…บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-BAL52_FD

มหัศจรรย์…อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี เทศกาลปีใหม่

เดือน : ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 11 มื้อ
รหัสทัวร์ :

The Perfect Combination of Bromo & Bali บินตรง+บินภายใน 1 ขา 😎เที่ยวครบทุกไฮไลท์แบบไม่เหนื่อยเดินทาง

เดือน : ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 4 คืน จำกัด : 18 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-BAL59_FD

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา

เดือน : ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 25+1 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-BAL55_FD

มหัศจรรย์..อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี

เดือน : มิ.ย., ก.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-BAL55_FD

มหัศจรรย์..อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี

เดือน : มิ.ย., ก.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-BAL56_FD

มหัศจรรย์..เกาะบาหลี ที่สุดแห่งดินแดนมนต์ขลัง 4 วัน 3 คืน

เดือน : ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน3คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : SPHZ-B6

ทัวร์บาหลี TROPICAL TREASURES BALI

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน3คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-BAL56_FD

มหัศจรรย์..เกาะบาหลี ที่สุดแห่งดินแดนมนต์ขลัง 4 วัน 3 คืน

เดือน : มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-BAL53_FD

มหัศจรรย์..BALI มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี 4 วัน 3 คืน

เดือน : ก.พ., มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : SPHZ-B2

Powerful Bali-Borobudur 5D

เดือน : มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 21 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : SPHZ-B1

Bewitching Bali 4D (FD)

เดือน : มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน3คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : มื้อ