เดย์พลัส | ทวีปเอเชีย

รหัสทัวร์ : TJX26

เททั้งใจให้ Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

เดือน : ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน3คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : BCKMG05-KY

Khunming Weekend คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน5คืน

เดือน : ก.ค., ส.ค., ต.ค., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน5คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHKG-2418HB

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง (รวมบัตรดิสนีย์) 3 วัน 2 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : BCKMG05-KY

KUNMING Shangri-La คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน5คืน KY

เดือน : มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน5คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHKG-2417CX

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ กระเช้านองปิง รีพสัสเบย์ วิคตอเรียพีค 4 วัน 3 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHKG-2415CX

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดีสนีย์แลนด์) 3 วัน 2 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHKG-2414CX

ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY) 4 วัน 3 คืน

เดือน : เม.ย., มิ.ย., ก.ค., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHKG-2420EK

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์) 3 วัน 2 คืน

เดือน : ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 3 มื้อ
รหัสทัวร์ : BC03PVG-HO

เซี้ยงไฮ้ – สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 5วัน3คืน

เดือน : ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน3คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : BCHAK05-AQ

BCHAK05-AQ เกาะไหหลำ ไหโข่ว ซานย่า 5วัน3คืน

เดือน : มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน3คืน จำกัด : 29 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : BC02KWE-AQ

BC02KWE-AQ บินตรงกุ้ยหยาง อานซุ่น จูนยี่ 5วัน4คืน

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ
รหัสทัวร์ : BCTFU04-3U

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน 3U (รวมรถเหมาส่วนตัวอุทยานจิ่วจ้ายโกว)

เดือน : ก.ย., ต.ค., พ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน5คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : TJX27

Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน4คืน

เดือน : ก.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : BC01KWE-AQ

บินตรงกุ้ยหยาง อานซุ่น จูนยี่ 6วัน5คืน AQ

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน5คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 13 มื้อ
รหัสทัวร์ : CVZ90

ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : CVZ91

จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : CMU74

หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

เดือน : มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน 5คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 13 มื้อ
รหัสทัวร์ : CCA86

SHANGHAI Nice To Meet You เซี่ยงไฮ้ หางโจว 5วัน 3คืน

เดือน : มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน 3คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : C3U88

ฉงชิ่งทะลุตึก อู่หลง หลุมบ่อฟ้า 4วัน3คืน

เดือน : มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน3คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : CVZ79

Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน (ทัวร์ไม่ลงร้านช้อป)

เดือน : มิ.ย., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : CSL83

Big Heaven จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 6วัน5คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน5คืน จำกัด : 24 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : CVZ777

ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : JXJ124

Haven Landmark HAKUBA KAMIKOJI โอซาก้า โตเกียว ฮาคุบะ คามิโคจิ ชิราคาวาโกะ 6วัน 4คืน

เดือน : ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน 4คืน จำกัด : 34 ท่าน อาหาร : 11 มื้อ
รหัสทัวร์ : JFD114

OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน

เดือน : เม.ย., ก.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน 3คืน จำกัด : 34 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ
1 2 3 16