เดย์พลัส | เซี้ยงไฮ้ หางโจ ซูโจว

รหัสทัวร์ : CFM94

ตะลุยสวนสนุก! เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 4วัน3คืน

เดือน : ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน3คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : BC03PVG-HO

เซี้ยงไฮ้ – สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 5วัน3คืน

เดือน : ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน3คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : CCA86

SHANGHAI Nice To Meet You เซี่ยงไฮ้ หางโจว 5วัน 3คืน

เดือน : มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน 3คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : PVG14

SHANGHAI ดิสนีย์แลนด์ดินแดนแห่งความฝัน 5D3N (MAY-JUN24)

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน3คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : PVG13

SHANGHAI หังโจว จูเจียเจี่ยว ดิสนีย์แลนด์V.2 5D3N (MAY-JUN24)

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน3คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : BC01PVG-HO

BC01PVG-HO Shanghai เซี้ยงไฮ้ ซูโจว เจียซิง 5วัน3คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน3คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ