ไปถ่ายรูป-เซลฟี่ริมทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ เมืองต้าหลี่

ไปถ่ายรูป-เซลฟี่ริมทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ เมืองต้าหลี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ เป็นทะเลสาบน้ำจืดบนที่ราบสูงที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีนรองจากทะเลสาบเตียนฉือในเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนาน มันอยู่ในระดับความสูง 1,972 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีความยาวถึง 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร คนไทยเรียกทะเลสาบแห่งนี้ว่า “หนองแส” และเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นความเชื่อเรื่อง “พญานาค”
ด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำโขง และเป็นที่ตั้งอาณาจักรน่านเจ้าในอดีต อีกทั้งโด่งดังเรื่องการประมงด้วยวิธีพื้นบ้าน ชาวประมงใช้นกกาน้ำที่เลี้ยงไว้จนเชื่องดำน้ำลงไปจับปลามานานกว่า 1,500 ปีแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th

ขอบคุณรูปจาก PIXABAY // https://image.baidu.com/