เที่ยว 5 พระราชวังในกรุงโซล,เกาหลี

เที่ยว 5 พระราชวังในกรุงโซล,เกาหลี

5 พระราชวังเกาหลีในกรุงโซล บรรยากาศดี วิวสวย ในทุกฤดูกาลที่คุณไป

แถมใครใส่ชุดฮันบกไป ได้เข้าฟรีด้วยนะ
1.พระราชวังคยอกบกกุง(Gyeongbokgung Palace)

พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้เป็นภูเขาพูกักซาน ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการ และเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้
ค่าเข้าชม - ผู้ใหญ่ 3,000 วอน - เด็ก 1,500 วอน

เปิดให้เข้าชมทุกวัน - ม.ค~ก.พ : 09:00~17:00 น. - มี.ค~พ.ค : 09:00~18:00 น. - มิ.ย~ส.ต : 09:00~18:30 น. - ก.ย~ต.ค : 09:00~18:00 น. - พ.ย~ธ.ค : 09:00~17:00 น.

161, Sajik-ro, Jongno-gu, Seoul, South Korea

การเดินทาง นั่งรถไฟใต้ดินสาย 3(สีส้ม) -> ลงสถานีคยองบกกุง(Gyeongbokgung station) ทางออก 5 ก็ถึงแล้วค่ะ Cr. dong.jin__, gellybeans, rjkoehler74
2.พระราชวังชางด็อกกุง(Changdeokgung Palace)

พระราชวังชางด๊อกกุง หรือ พระราชวังชางด๊อก หนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดในสาธารณรัฐเกาหลี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซอน เมื่อปี พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังเคียงบก (Kyeongbok Palace) ผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก (East Palace) ซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าซอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 14 แห่งโชซอนได้โปรดเกล้าฯ ให้ขยายสนามหญ้าของพระราชวังเป็น 500,000 ตารางเมตร

พระราชวังชางด๊อกมีการวางแผนผังออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ 1.ส่วนบริหาร (Administrative Quarter) เช่น พระตำหนักอินจองจอน 2.ส่วนที่พัก (Residential Quarter) เช่น พระตำหนัก นักซอนแจ พระตำหนักแทโจจอน 3.สวนลับ (Rear Garden)
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 3,000 วอน(อายุต่ำกว่า 25 ปี เข้าชมฟรี)

เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - อาทิตย์ - ก.พ~พ.ค, ก.ย~ต.ค : 09:00~18:00 น. - มิ.ย~ส.ค : 09:00~18:30 น. - พ.ย~ม.ค : 09:00~16:30 น.

99, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul, South Korea

การเดินทาง นั่งรถไฟใต้ดินสาย 3(สีส้ม) -> ลงสถานีอันกุก(Anguk station) ทางออก 3 -> เดินตรงไปอีกนิดจะเจอทางเข้าอยู่ทางเข้าพระราชวังอยู่ทางด้านซ้ายค่ะ

Cr. wldnjsdl9815, gellybeans3.พระราชวังชางกยองกุง(Changgyeonggung Palate)

ระราชวังชางคยอง หรือ คนไทยอาจเรียก ‘ชังคยอง, ชังกย็อง, ชางคยอง’ จริงๆแล้วควรออกเสียงว่า ชั่งคยองกุง (창경궁)” ตามหลักการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี เป็นพระราชวังที่มีการสร้างในสมัยราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ โดยลำดับการสร้างพระราชวังแห่งนี้เป็นลำดับที่ 3 ต่อจาก พระราชวังคยองบก และพระราชวังชางดอก  พระเจ้าเซจงมหาราช ได้บูรณะและให้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าเทจง พระราชบิดาในปี ค.ศ.1418 มีการขยับขยายบริเวณอาณาเขตของพระราชวังในช่วงปี ค.ศ.1483-1484 และเปลี่ยนชื่อพระราชวังมาเป็น “พระราชวังช่างคยองกุง” ในปีค.ศ.1592 ได้รับความเสียหายจากการยึดครองโดยญี่ปุ่น และมีการปรับฟื้นฟูส่วนพระราชวังอีกครั้งในช่วงปี ค.ศ.1616ค่าเข้าชม - ผู้ใหญ่ 1,000 วอน - เด็ก 500 วอน

เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - อาทิตย์ - ก.พ~พ.ค, ก.ย~ต.ค : 09:00-18:00 น. - มิ.ย~ส.ค : 09:00-18:30 น. - พ.ย~ม.ค : 09:00-17:30 น.

185 Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seoul, South Korea การเดินทาง นั่งรถไฟใต้ดินสาย 4(สีฟ้า) -> ลงสถานีฮเยฮวา(Hyehwa station) ทางออก 3 -> เดินย้อนกลับไปเล็กน้อย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย เดินตรงไปเรื่อยๆ จนเจอสี่แยก ให้เลี้ยวไปทางซ้าย ตรงไปจนกว่าจะเจอถนนชางกยองกุง -> เลี้ยวซ้ายเดินตรงไปตามถนนอีกเล็กน้อย จะเจอทางเข้าพระราชวังอยู่ทางขวามือค่ะ

Cr. gellybeans, rikoehler74
4.พระราชวังถ็อกซูกุง(Deoksugung Palate)

Deoksugung Palace (덕수궁) พระราชวังแห่งนี้ มีถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียง ที่มักมีผู้นิยมไปเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมกับความงดงามของพระราชวัง ซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเด่นสง่างาม ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

แต่เดิมพระราชวังแห่งนี้ เคยเป็นของเจ้าชายวลซานแดกุน (Wolsandaegun, ค.ศ. 1454-1488) พี่ชายของกษัตริย์ซองจง (King Seongjong, ค.ศ. 1469-1494) ในราชวงศ์โชซ็อน ต่อมาในสมัยขององค์ชายควางแฮกุน (Gwanghaegun, ค.ศ. 1575-1641) ขึ้นครองราชย์ เปลี่ยนชื่อพระราชวังแห่งนี้ เป็นพระราชวังคย็องอูนกุง (Gyeongungung, 경운궁) และในปี ค.ศ. 1611 ได้กลับมาใช้ชื่อเดิมอีกครั้ง คือพระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung)

โดยคำว่าถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace, 덕수궁) นั้นมีความหมายว่า พระราชวังแห่งอายุยืนยาวและมั่นคง  ภายในพระราชวังแห่งนี้ ยังมีอาคารสไตล์ตะวันตก ที่สำคัญๆ ในทางประวัติศาสตร์ และทางการเมืองหลายแห่ง  และหนึ่งอาคารในนั้นคือ Jeukjodang Building หรือ Junghwa Hall

รวมไปถึงอาคารที่โดดเด่นอื่นๆ ในพระราชวัง เช่น Seokeodang, Junmyeongdang, Jeukjodang, Jeonggwanheon, Deokhongjeon, Borugak และ Jagyeokru นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ ได้แก่ ประตูหลักแทฮันมุน, พระที่นั่งชุงวาจอนและท้องพระโรง รวมไปถึงซกโชจอนอีกด้วยค่าเข้าชม - ผู้ใหญ่ 1,000 วอน - เด็ก 500 วอน

เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 09:00~21:00 น. 99 Sejong-daero, Jung-gu, Seoul, South Korea

การเดินทาง นั่งรถไฟใต้ดินสาย 1(สี้น้ำเงิน) - ลงที่สถานีชีชอง(City hall station) ทางออก 1(เดินย้อนกลับไปทางด้านหลังอีกเล็กน้อยก็จะพบทางเข้า) หรือออกทางออก 2(ทางตรงไปอีกเล็กน้อยก็จะพบกับทางเข้าเลยค่ะ)

Cr. dong.jin__


พระราชวังคยองฮีกุง(Gyeonghuigung Palate)

คย็องฮีกุง หรือ พระราชวังคย็องฮี เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์โชซ็อนและเกาหลี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่โซล ประเทศเกาหลีใต้ สร้างในช่วงราชวงศ์โชซ็อนตอนปลาย และพระราชวังแห่งนี้ได้เป็นพระราชวังแห่งที่ 2 ขององค์พระมหากษัตริย์ โดยพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของโซลจึงเรียกว่า ซอ-กว็อล (พระราชวังตะวันตก) โดยตั้งแต่รัชกาลพระเจ้าอินโจถึงรัชกาลพระเจ้าชอลจงเป็นเวลา 10 รัชกาลที่ประทับที่นี่

เข้าชมฟรี

เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 09:00~18:00 น.

การเดินทาง นั่งรถไฟใต้ดินสาย 5(สีม่วง) -> ลงสถานีซอแดมุน(Seodaemun station) ทางออก 4 แล้วเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอทางเข้าอยู่ทางซ้ายมือค่ะ

Cr. xxmingd, _delight_es, hj1008hj