เที่ยว 5 พระราชวังในกรุงโซล,เกาหลี

เที่ยว 5 พระราชวังในกรุงโซล,เกาหลี

5 พระราชวังเกาหลีในกรุงโซล บรรยากาศดี วิวสวย ในทุกฤดูกาลที่คุณไป

1.พระราชวังคยอกบกกุง(Gyeongbokgung Palace)

พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้เป็นภูเขาพูกักซาน
ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง
เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการ และเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้

Cr. dong.jin__, gellybeans, rjkoehler74

2.พระราชวังชางด็อกกุง(Changdeokgung Palace)

พระราชวังชางด๊อกกุง หรือ พระราชวังชางด๊อก หนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดในสาธารณรัฐเกาหลี
สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซอน เมื่อปี พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของพระราชวังเคียงบก (Kyeongbok Palace) ผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก (East Palace) ซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าซอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 14 แห่งโชซอนได้โปรดเกล้าฯ
ให้ขยายสนามหญ้าของพระราชวังเป็น 500,000 ตารางเมตร

พระราชวังชางด๊อกมีการวางแผนผังออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้
1.ส่วนบริหาร (Administrative Quarter) เช่น พระตำหนักอินจองจอน
2.ส่วนที่พัก (Residential Quarter) เช่น พระตำหนัก นักซอนแจ พระตำหนักแทโจจอน
3.สวนลับ (Rear Garden)

Cr. wldnjsdl9815, gellybeans

3.พระราชวังชางกยองกุง(Changgyeonggung Palate)

พระราชวังชางคยอง หรือ คนไทยอาจเรียก ‘ชังคยอง, ชังกย็อง, ชางคยอง’
จริงๆแล้วควรออกเสียงว่า “ชั่งคยองกุง (창경궁)” ตามหลักการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี เป็นพระราชวังที่มีการสร้างในสมัยราชวงศ์โชซอน
เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ โดยลำดับการสร้างพระราชวังแห่งนี้เป็นลำดับที่ 3 ต่อจาก พระราชวังคยองบก และพระราชวังชางดอก  พระเจ้าเซจงมหาราช 
ได้บูรณะและให้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าเทจง พระราชบิดาในปี ค.ศ.1418 มีการขยับขยายบริเวณอาณาเขตของพระราชวังในช่วงปี ค.ศ.1483-1484 และเปลี่ยนชื่อพระราชวังมาเป็น
“พระราชวังช่างคยองกุง” ในปีค.ศ.1592 ได้รับความเสียหายจากการยึดครองโดยญี่ปุ่น และมีการปรับฟื้นฟูส่วนพระราชวังอีกครั้งในช่วงปี ค.ศ.1616

Cr. gellybeans, rikoehler74

 

4.พระราชวังถ็อกซูกุง(Deoksugung Palate)

Deoksugung Palace (덕수궁)

ระราชวังแห่งนี้ มีถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียง ที่มักมีผู้นิยมไปเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมกับความงดงามของพระราชวัง ซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเด่นสง่างาม

ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do) 

ในประเทศเกาหลีใต้แต่เดิมพระราชวังแห่งนี้ เคยเป็นของเจ้าชายวลซานแดกุน (Wolsandaegun, ค.ศ. 1454-1488) พี่ชายของกษัตริย์ซองจง (King Seongjong, ค.ศ. 1469-1494)
ในราชวงศ์โชซ็อน ต่อมาในสมัยขององค์ชายควางแฮกุน
(Gwanghaegun, ค.ศ. 1575-1641) ขึ้นครองราชย์ เปลี่ยนชื่อพระราชวังแห่งนี้ เป็นพระราชวังคย็องอูนกุง (Gyeongungung, 경운궁)
และในปี ค.ศ. 1611 ได้กลับมาใช้ชื่อเดิมอีกครั้ง คือพระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung)

โดยคำว่าถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace, 덕수궁)
นั้นมีความหมายว่า พระราชวังแห่งอายุยืนยาวและมั่นคง 
ภายในพระราชวังแห่งนี้ ยังมีอาคารสไตล์ตะวันตก ที่สำคัญๆ ในทางประวัติศาสตร์ และทางการเมืองหลายแห่ง  และหนึ่งอาคารในนั้นคือ Jeukjodang Building หรือ Junghwa Hall

รวมไปถึงอาคารที่โดดเด่นอื่นๆ
ในพระราชวัง
เช่น Seokeodang, Junmyeongdang, Jeukjodang, Jeonggwanheon, Deokhongjeon, Borugak และ Jagyeokru นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ ได้แก่ ประตูหลักแทฮันมุน,
พระที่นั่งชุงวาจอนและท้องพระโรง รวมไปถึงซกโชจอนอีกด้วย

Cr. dong.jin_

 

5.พระราชวังคยองฮีกุง(Gyeonghuigung Palate)

คย็องฮีกุง หรือ พระราชวังคย็องฮี เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์โชซ็อนและเกาหลี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่โซล 
ประเทศเกาหลีใต้ สร้างในช่วงราชวงศ์โชซ็อนตอนปลาย และพระราชวังแห่งนี้ได้เป็นพระราชวังแห่งที่ 2 ขององค์พระมหากษัตริย์ โดยพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของโซลจึงเรียกว่า ซอ-กว็อล 
(พระราชวังตะวันตก) โดยตั้งแต่รัชกาลพระเจ้าอินโจถึงรัชกาลพระเจ้าชอลจงเป็นเวลา 10 รัชกาลที่ประทับที่นี่

เข้าชมฟรี

เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09:00~18:00 น.

Cr. xxmingd, _delight_es, hj1008hj // https://namu.moe

 

 

สนใจเที่ยวทัวร์เกาหลี
ติดต่อได้ที่
เดย์พลัส ทราเวล
☎️โทร.02-101-2276
ทีมงานเซลล์
061-484-5588 คุณโอ๋
092-560-5222 คุณอมยิ้ม
085-143-8228 คุณพิม
✅รับจัดกรุ๊ปทัวร์ทุกเส้นทาง